Sledeći obrazac omogućava svakome da prijavi nCore-u bilo koju ponudu koja krši važeće zakone i/ili neopravdano korišćenje nCore platforme od strane kupaca.
Ako mislite da je neko od naših klijenata prekršio važeće zakone, molimo vas da kopirate i nalepite URL stranice da biste prijavili i ukratko opisali moguće kršenje.
Hvala na saradnji