';

Interview feeling

VOE i VOC tehnike

Na slici milioni reči onih najčešće korišćenih i osećanja.

Tokom video intervjua na daljinu, moguće je analizirati osećaj koji odaju izgovorene reči koristeći se moćnim algoritmima veštačke inteligencije i tehnologije mašinskog učenja. Na ovaj način nCore HR uspeva da vam pokaže kada postoji pozitivan i/ili negativan osećaj-stav, sa kojim entitetom, na koje pitanje i tokom kojeg odgovora. Takođe prati najčešće korišćene odnosno ključne reči kojima se koristi kandidat tokom cele faze video intervjua.

Kompanija je preduzela subvencionisani investicioni program u okviru POR FESR Regione Lombardia, Asse prioritario III – Obiettivo specifico 3.a.1 – AZIONE 3.A.1.1. – BANDO ARCHE’

Sa ovim investicionim programom, start-up je implementirao sopstvenu platformu za zapošljavanje opremljenu inovativnim tehnologijama i elementima veštačke inteligencije, sposobnu da izvrši početni skrining kroz video intervju sa potencijalnim kandidatima, pružajući korisne elemente za proces selekcije kadrova.

Poboljšanje platforme je takođe imalo za cilj približavanje međunarodnim tržištima, kao što su tržište Francuske, Španije a zatim i tržište SAD.

Kompanija je kroz ovaj podsticaj dobila beneficiju od 16.184,00 €.

Pogledajte još jednu jedinstvenu karakteristiku nCore HR-a

Proverite fantastične karakteristike

nCore HR-a tako što ćete zatražiti besplatnu personalizovanu demonstraciju!