';

Zaštita podataka i GDPR

Zaštita podataka i sigurnost u skladu sa zakonom

Sigurnost i stabilnost

nCore HR je softver kome se pristupa preko web-a i stoga se može koristiti u glavnim dostupnim pretraživačima (Chrome Firefox i slično). U tehničkom žargonu to se naziva SAAS (Softver kao usluga, Softver koji se isporučuje kao usluga); nCore HR ne zahteva nikakvu instalaciju već samo internet vezu.
Znamo koliko je našim klijentima stalo do privatnosti i bezbednosti podataka svojih korisnika i kandidata. U nCore-u uvek kontrolišemo podatke naših klijenata koristeći alate koji nam pomažu da identifikujemo gde se informacije nalaze i ko im sve može pristupiti. Pratimo sve aktivnosti i identifikujemo kome je dostupno i koje podatke da vidi a sve kako bismo zaštitili informacije koje prikupljamo za naše klijente i proaktivno blokirali mogući napad.
Šifrujemo podatke da bismo ih učinili nečitkim bez važećeg ključa za šifrovanje i omogućavamo kandidatima da uklone sve svoje informacije nezavisnom, jednostavnom i jasnom procedurom.
Jedna od misija nCore-a je da pridobije poverenje kupaca i njihovih kandidata.
Želimo da nCore bude rešenje koje otkriva suštinu ljudi, ono što oni imaju unutra i koje prevazilazi procenu koja se u početku zasniva na suvoj biografiji. Da bismo to uradili, razvijamo brojne tehnologije, uvek obaveštavajući korisnike kako ćemo obrađivati i štititi njihove podatke.

Ključne tačke nCore HR-a:

  • Usklađenost sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)
  • Obrada podataka kandidata u skladu sa standardima – zagarantovana
  • Ne brinite oko IT infrastrukture, ažuriranja ili nadogradnje

Pogledajte još jednu jedinstvenu karakteristiku nCore HR-a

Proverite fantastične karakteristike

nCore HR-a tako što ćete zatražiti besplatnu personalizovanu demonstraciju!