';

Integracija sa vašim Office 365

Jedinstvena prijava i još mnogo toga

Mislite o široj slici

Kompanije koje koriste Office365 imaju dodatne funkcionalnosti dostupne kroz integraciju sa nCore HR softverom. Naše rešenje se može integrisati sa njihovom e-poštom, raditi u SSO (Jedinstvena prijava) sa korisničkim email akreditivima, omogućava deljenje kalendara i još mnogo toga.
Zatražite više informacija tokom vaše personalizovane nCore HR prezentacije.

Ključne tačke nCore integracije sa Office365:

  • Povežite svoju Microsoft Exchange Office365 da biste slali e-poruke kandidatima direktno sa nCore HR platforme
  • Povežite svoj Office365 Outlook kalendar kako biste omogućili nCore-u da samostalno organizuje intervjue sa vašim odabranim najzanimljivijim kandidatima
  • SSO (Single Sign On): prijava e-pošte i lozinka postaju vaš ID za pristup nCore HR-u kao i svakom drugom poslovnom paketu.

Pogledajte još jednu jedinstvenu karakteristiku nCore HR-a

Proverite fantastične karakteristike

nCore HR-a tako što ćete zatražiti besplatnu personalizovanu demonstraciju!