';

Integracija sa drugim softverom

Otvoren za vaše odabrano softversko rešenje

Besprekoran proces integracije, za nekoliko sati (ne dana).

Arhitektura nCore HR softvera je dizajnirana na takav način da može da komunicira sa drugim softverom kao što je HCM ili HRMS (Sistem za upravljanje ljudskim resursima) ili slično. Razvili smo ulazne i odlazne API-je koji vam omogućavaju da se povežete sa bilo kojim softverom koji koristite i na taj način poboljšate svoj rad.
Zatražite više informacija tokom vaše personalizovane nCore HR prezentacije.

Ključne tačke nCore HR-a:

  • Povežite nCore HR sa spoljnim softverskim API-jima lako i efikasno

Pogledajte još jednu jedinstvenu karakteristiku nCore HR-a

Proverite fantastične karakteristike

nCore HR-a tako što ćete zatražiti besplatnu personalizovanu demonstraciju!