';

AI Artificial Intelligence HR

Više informacija za vaše odluke

Kako završiti Slagalicu

Sa nCore HR i njegovom jedinstvenom tehnologijom imate priliku da prikupite milione podataka. Informacije koje se prikupljaju tokom procesa regrutovanja i koje pružaju kandidati, HR, linijski menadžeri itd. postaju modeli koji vam pomažu da bolje razumete različite scenarije: koji izvori imaju bolji učinak na osnovu konverzije kandidata što je korisno za ciljanje mogućih budžeta za sponzorisane pretrage . Ili vam mogu pomoći da angažujete latentne profile u vašoj bazi podataka koji su usklađeni sa vašom pretragom.

Konkretno, nCore HR analizira podatke prikupljene tokom procesa zapošljavanja, pružajući skup nevidljivih informacija:

  • Izvor za predviđanje
  • Uključivanje profila u DB i usklađivanje sa pretragom
  • Podudarnost između zahteva i veština kandidata
  • nCore HR radi na bilo kojoj pretrazi i na bilo kom tržištu: industrijskom, bankarskom, farmaceutskom, IT, itd.
  • nCore HR obrađuje podatke od preko 25.000 kandidata dnevno
  • nCore HR je obradio preko 200.000 potraga za poslom za veoma kratko vreme

Pogledajte sledeću jedinstvenu karakteristiku nCore HR-a

Proverite fantastične karakteristike

nCore HR-a tako što ćete zatražiti besplatnu personalizovanu demonstraciju!