';

Bodovanje i odgovori sa isključenjem

Odredite ko su najbolji kandidati za poziciju koju ste kreirali

nikada ne odlažite do sutra ono što nCore može učiniti za vas danas

U proseku dobijate oko 300 CV dokumenata po poziciji. Naravno, za određene pozicije i kompanije taj broj može biti i dosta veći nekad i manji ali ipak broj može biti ogroman, znamo to.

Zato nCore HR nudi mogućnost da unapred postavite zatvorena pitanja prilikom otvaranja pozicije. Svaki odgovor može biti povezan sa rezultatom i eventualnim isključenjem kandidata ako se odluči određeni odgovor.
Ovaj metod vam omogućava da izvršite početno sortiranje biografija na osnovu dobijenog rezultata, prema onome što je zaista važno za tu konkretnu poziciju. Takođe možete odlučiti, kada se postigne određeni rezultat, da pozovete kandidata da odmah učestvuje u video intervjuu. Osim toga, moguće je ponovo uvesti u proces selekcije neke kandidate koji su ranije automatski odbačeni.

Ključne tačke nCore HR-a u evaluaciji kandidata:

  • Postavite pitanja sa zatvorenim odgovorima i dodelite bodove
  • Podelite kandidate prema određenom odgovoru ili rezultatu
  • Odredite sortiranje dolaznih biografija na osnovu postignutog rezultata

Pogledajte još jednu jedinstvenu karakteristiku nCore HR-a

Proverite fantastične karakteristike

nCore HR-a tako što ćete zatražiti besplatnu personalizovanu demonstraciju!