';

Video intervjui

Video vredi hiljadu slika

Jednostavan za upotrebu i za vas i za vaše kandidate

Čitanje CV-a ili propratnog pisma, gledanje fotografije ili portfolija su osnovne aktivnosti u odabiru kandidata. Međutim, oni vam nikada ne mogu dati tačnu ideju dok se sastanak ne održi. Lice u lice.
nCore HR vam odmah daje potpuniju sliku omogućavajući kompanijama da odaberu najbolje od primljenih profila, tražeći od izabranih kandidata da prisustvuju daljinskom video intervjuu.

Ključne tačke nCore HR-a na video intervjuima:

  • Smanjuje troškove zapošljavanja jer omogućava fokusiranje isključivo na kvalifikovane kandidate
  • Pruža vam bitne informacije koje prevazilaze biografiju
  • Povećava produktivnost vašeg tima za zapošljavanje
  • Sloboda izbora kada da pogledate intervjue; kandidati imaju fleksibilnost da odgovore kada i gde smatraju odgovarajućim
  • Potpuno prilagođen interfejs sa logotipima, bojama, slikama i fontovima vaše kompanije
  • Sloboda odlučivanja o pitanjima koja će se postavljati kandidatima i vremenu koje imaju da se pripreme i odgovore
  • Kandidati mogu da snimaju intervjue preko računara (PC, MAC ili mobilnog uređaja) bez instaliranja bilo koje vrste dodatnog softvera.

Pogledajte sledeću jedinstvenu karakteristiku nCore HR-a

Proverite fantastične karakteristike

nCore HR-a tako što ćete zatražiti besplatnu personalizovanu demonstraciju!