';

nCore HR i pametan rad

Pametan rad: nova prilika za rast

Često slušamo o pametnom radu i svi smo svesni strateškog znacaja koji on može imati u manje ili više složenim organizacijama.

Pravo pitanje je: da li kompanije imaju tehnologiju neophodnu da pametan rad učini dodatnom vrednošću, a ne poteškoćom u radu?

nCore HR je razvio niz alata posvećenih ovome sa ciljem da učini da se zaposleni koji rade od kuce osećaju potpuno autonomnim i operativnim.

Sve je uvek i isključivo u skladu sa GDPR-om.

nCore je zasnovan na izuzetno inovativnom konceptu „pametnog deljenja“. Ideja je da se informacije mogu deliti na agilan i bezbedan način sa svim saradnicima kompanije, uključujući ljude u koracima u kojima se njihova intervencija smatra strateškom. Na ovaj način se izbegava nepotreban ponovni rad, a veoma fluidan i efikasan proces se takođe može osmisliti od kuće.

Takođe smo dodali alate poput video intervjua uživo (sa mogućnošću uključivanja više sagovornika i opcijom snimanja) potpuno integrisane u platformu, što vam, iako na daljinu, omogućava da u potpunosti upravljate procesom selekcije kandidata.

Pametan rad u svetu ljudskih resursa prolazi kroz izuzetnu promenu, čineći regrutere potpuno autonomnim i efektivno i dinamično uključujući menadžere.

Da li ste spremni za ovu revoluciju?

Proverite fantastične karakteristike

nCore HR-a tako što ćete zatražiti besplatnu personalizovanu demonstraciju!