';

Šta je to?

nCore HR je jedinstven: moderna tehnologija koja kombinuje softvere kao što su ATS, Talent Management, Video Interviewing, itd. za organizovanje i digitalizovanje celokupnog procesa regrutacije

(Sistem za praćenje kandidata, softver za regrutovanje i upravljanje talentima) obezbeđen preko pretraživača (SaaS) za podršku procesima regrutovanja.

Razvoj je direktno uključio veliki broj menadžera ljudskih resursa koji su nam omogućili da analiziramo i detaljno definišemo svu dinamiku koja leži u osnovi stvarnog procesa selekcije.

Obično se ATS definišu kao aplikacije slične CRM-u, ali dizajnirane za upravljanje osobljem: nCore HR ide dalje, pružajući mnogo širu i kompletniju uslugu uz integraciju nekih jedinstvenih funkcija koje značajno smanjuju vreme zapošljavanja. Ove funkcije takođe nude korisnicima nCore HR-a sveobuhvatan i kompletan pregled za podršku procesu evaluacije i odabira kandidata.

Evo nekih od njegovih ključnih karakteristika:

Talent Attraction & Acquisition
Sveobuhvatni
Privucite kandidate sa više kanala i različitim strategijama.
AI
nCore razume šta tražite
Pametna pretraga svih kandidata u bazi podataka za uključivanje profila koji odgovraju poziciji za koju se vrši selekcija.
Video intervju
Uživo ili snimljen
Gledajte kandidata u oči pomoću video pitanja ili organizujte sesiju uživo sa nCore-om.
Smart Working
Odeljenja za ljudske resurse takođe mogu da rade bilo gde
Omogućite svojim HR poslovnim partnerima da rade bilo gde u svetu kao da su u kancelariji i dosegnu milione kandidata širom sveta.
Menadžer & Iskustvo linijskog menadžera
Zato što KPI HR ponekad zavisi od njih.
Alati za deljenje kandidata, procene, procesi autorizacije, sve ovo se rešava na najjednostavniji i najdirektniji način: zašto im komplikovati živote?
Povećajte mogućnosti vašeg HCM-a
Razvijte novi potencijal sa nCore-om
Proširite potencijal na perimetru kandidata vašeg HCM paketa tako što ćete brzo instalirati nCore.

Proverite fantastične karakteristike

nCore HR-a tako što ćete zatražiti besplatnu personalizovanu demonstraciju!