';

Calendar Manager

Automatsko upravljanje predviđenim sastancima sa vašim kandidatima

Zakazujte automatski svoje intervjue

Da bi organizovao video intervjue uživo sa kandidatima, nCore HR je razvio sopstvenu tehnologiju koja je u interakciji sa vašim kalendarom (Microsoft Exchange ili Google Mail) i pametnim izborom zakazuje sve neophodne sastanke.

U zavisnosti od vaših preferencija i dostupnosti, nCore HR Calendar Manager će automatski predložiti jedan ili više datuma svakom kandidatu, upravljati novim rasporedima ako je potrebno, slati pozivnice i pristupiti linkovima do virtuelnog room-a za video konferenciju.

Na taj način ćete u svom kalendaru pronaći sve događaje koje su kandidati potvrdili sa relevantnim informacijama. nCore vam takođe omogućava da zakažete intervjue uzimajući u obzir Calendar Manager onih koji su zainteresovani da budu uključeni u proces selekcije, čime se poboljšava organizacija sastanka.

Ključne tačke nCore HR Calendar Manager:

  • Bez gubljenja vremena sa zamornim razmenama e-pošte o vašoj i dostupnosti kandidata
  • Bez rizika od zakazivanja video intervjua koji se preklapa sa drugim događajem
  • Slobodan odabir dana i termina posvećenih intervjuima
  • Redovna interakcija sa vašim kalendarom
  • Ogromna ušteda vremena

Kompatibilan sa Microsoft Office365 i Google Mail-om

Compatibile con Microsoft Exchange e Google Mail

Pogledajte još jednu jedinstvenu karakteristiku nCore HR-a

Proverite fantastične karakteristike

nCore HR-a tako što ćete zatražiti besplatnu personalizovanu demonstraciju!