';

Prikupljanje podataka

Prikupite sve podatke koje želite

Svi vama potrebni podaci

Svaka pozicija ima svoje karakteristike, pa samim tim i podaci koji se traže od kandidata mogu biti različiti. Sa nCore HR, takođe smo razmišljali o ovome; na jednostavan i neposredan način, možete kreirati skupove podataka koje će obezbediti svaki kandidat: to znači da se svaka posebna karakteristika uloge koju tražite može filtrirati i proceniti na svim primljenim CV dokumentima.

Ključne tačke nCore HR-a o prikupljanju podataka o kandidatima:

  • Jednostavan i dinamičan interfejs za kreiranje obrazaca za traženje informacija
  • Odredite obavezna polja i ona koja to nisu
  • Zatražite sve podatke za bilo koju potrebu (višestruki izbor, pojedinačni, radio dugme, polje za potvrdu i još mnogo toga)
  • Vizuelni interfejs: nema potrebe za pisanjem linije koda
  • Zatražite jedan ili više dodataka uz curriculum kandidata
  • Višejezični
  • Brz

Pogledajte još jednu jedinstvenu karakteristiku nCore HR-a

Proverite fantastične karakteristike

nCore HR-a tako što ćete zatražiti besplatnu personalizovanu demonstraciju!